İKİNCİ TİP ŞƏKƏRLİ DİABET NİYƏ YARANIR?

İrsi meyillilik aşağı fiziki aktivlik və tarazlaşdırılmamış qidanlanma ilə birlikdə II tip ŞD-in inkişafına zəmin yaradır.

Mədəaltı vəzinin beta-hüceyrələri daha az insulin istehsal edir, o daha az təsir edir və buna görə də şəkərsalma aktivliyi kifayət qədər olmur.

Xəstəliyin ilk əlaməti qanda şəkərin yüksəlməsidir: ac qarına qanda şəkərin miqdarı 6.1 mmol/l, yeməkdən sonra isə 11.1 mmol/l.