FSH (follikulstimullaşdırıcı hormon)
Qanın bu hormona müayinəsi yalnız səhər saatlarında acqarına olmaqla, aybaşı tsiklinin həkim tərəfindən müəyyən edilən günündə aparılır. Bu çox vacib hormon olub, qadın yumurtalığında follikulların inkişaf etməsi prosesinə cavabdehlik daşıyır. Qanda FSH-nun səviyyəsinin artması hipofiz vəzisi patologiyasında və yumurtalıqların fəaliyyətinin çatışmazlığında baş verir. Follikulstimullaşdırıcı hormonun səviyyəsinin azalması polikistoz yumurtalıqlar sindromu və piylənmə zamanı müşahidə olunur. FSH-nun səviyyəsinin qanda artması əksər hallarda disfunksional uşaqlıq qanaxmalarına, azalması isə aybaşının yox olmasına səbəb ola bilər