Qalxanabənzər vəz üzərində cərrahi əməliyyat

Hansı hallarda ur cərrahi müalicə olunmalıdır?

– Urun böyük ölçülü olması
– Tiroksin qəbuluna baxmayaraq vəzin və ya düyünün ölçülərinin böyüməsi
– Konservativ müalicəyə tabe olmayan diffuz toksiki urun varlığı
– Çoxdüyünlü ur içərisində 1,5 sm-dən böyük ölçüdə düyünün olması
– NİAPB-da maliqnizasiyaya şübhənin olması
– Uşaq vaxtı müalicə məqsədilə boyun nahiyəsinə şüa müalicəsi alınması
– Kompressiya, udmanın çətinləşməsi, boğulma hissinin olması
– Ani böyüyən düyünün və ya QV varlığı
– QV xərçəngi
– Döş sümüyünün arxasına enən urun olması
– Risk faktorlarının varlığı
– Düyünlü toksiki urun olması
– Ailədə QV xərçənginin müalicə edilməsi
– Düyündə və QV-də dəyişikliklər
– Düyünə xas xüsusiyyətlər
– Diametrin > 2,5 sm
– Sərt
– Ətraf toxumalara bitişik
– Coğrafi xüsusiyyətlər
– Səs kallığı və vokal kord paralizinə şübhə və ya varlığı
– Boyunda palpasiya edilən bitişik limfa düyünün olması
– Dominant, sərt düyünün varlığı və ya kistoz düyünün olması