Əziz xanımlar hamiləlik planladığınızda mütləq tirod(qalxanabənzər vəz ) hormonlarınızı yoxladın.
TSH, ft4.  Çünki, hormon çatışmazlığı yəni vəzimizin tənbəl çalışması döldə inkşafdan qalma, düşüklər,və doğulan körpədə fiziki və əqli geriliyə səbəb ola bilər. Məlumatlı və sağlıqlı olaq…

Endokrinoloq Dr. Mədinə Dilbazi