?EDWARDS sindrom-18 xromosom anomaliyası(3ləşməsi)?
?Xromosom xəstəliyi olan bu potologiya 5000 doğumdan birində rast gələrək Daun (21xromosom 3ləşməsi)sindromundan sonra ən çox rast gələndir?
?️35 yaş üstü və 20 yaş aşağı hamilələr
?️Cinsi Qız olan döllər
?️Yanaşı-Plexsus kistləri(beyində damar kələfində birtərəfli və ya ikitərəfli kistalar)
?️Qastroshizis
?️Omfalosələ
?️ ❤️qüsurları(ASD, VSD)
?️Yarıq damaq,yarıq dodaq(Qurdağız,Dovşandodaq)
?️Betndaxili ləngiməsi olan döllər
➡️Risk qrupu sayılırlar.
?Genetik (2li, 3lü, 4lü) testlərin verilməsi istiqamət versə də daha dəqiq diaqnozu CVS(xorion villus biopsiya) və Amniosentez verir(16-20 həftə)?
Nifty test də önəmlidir və non-invazivdir.?